100 anys de bus

Crònica
d'un viatge

Història de la xarxa de bus de Barcelona